Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε την βέλτιστη εμπειρία των πελατών μας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστά προτεραιότητα για την εταιρεία «Καραγιάννης Π. – Πόπορης Α. – Σπηλιωτόπουλος Ε. Ο.Ε». Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θέτει υπόψιν σας τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Περαιτέρω, σας ενημερώνει για τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να ελέγχετε τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΕ, εφεξής «ο Κανονισμός»), όπως ισχύει στην ελληνική έννομη τάξη.

 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η εταιρία με την επωνυμία «Καραγιάννης Π. – Πόπορης Α. – Σπηλιωτόπουλος Ε. Ο.Ε» και δ.τ. «VAPELAND», με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 60, στην περιοχή Καλλιθέα, ΤΚ 176 76, e-mail: [email protected].

 

2. Συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως, ενδεικτικά, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική σας διεύθυνση ή το τηλέφωνό σας. Η «VAPELAND» συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα και για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

 • Ονοματεπώνυμο: Τα ονοματεπώνυμα συλλέγονται για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των παραγγελιών από τα καταστήματά μας, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών της εταιρίας μας και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία η εταιρία μας παρέχει, καθώς και για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας μας «https://www.vapeland.gr».
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Η ταχυδρομική διεύθυνση των πελατών συλλέγεται για τους σκοπούς παράδοσης και ολοκλήρωσης της κάθε παραγγελίας.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): Τα e-mail των πελατών μας συλλέγονται για τον σκοπό δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η συγκατάθεσή σας προς τούτο ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των πελατών μας συλλέγονται προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι παραγγελίες τους, καθώς επίσης και για την επικοινωνία της εταιρείας μαζί τους.
 • Στοιχεία τιμολόγησης: Τα φορολογικά στοιχεία των πελατών μας (Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο, Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται) συλλέγονται προκειμένου να είναι εφικτή η τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που τους παρέχουμε.

 

3. Τρόπος Συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Τα ανωτέρω δεδομένα σας συλλέγονται όταν πραγματοποιείτε αγορές από τα καταστήματά μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και όταν κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 

4. Σημείωση για ανήλικους

Ανήλικοι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην περίπτωση τους δικαιοδοσία απαγορεύεται να γνωστοποιούν στην «VAPELAND», μέσω της ιστοσελίδας, τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε τρόπο, Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών. Ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες στην «VAPELAND». Σε περίπτωση που οι χρήστες της Ιστοσελίδας είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών.

 

5. Τρίτοι Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται παραπάνω δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνον σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και είναι απαραίτητοι για την παροχή των υπηρεσιών μας και την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται επεξεργασία διαφορετική από αυτήν που επιβάλλει ο σκοπός της διαβίβασης. Συγκεκριμένα, ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν στους κάτωθι τρίτους:

 • Σε μεταφορική εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε για την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων μας.
 • Σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνουμε πως απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση προσώπων στα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας.

 

6. Σκοποί Επεξεργασίας

Η «VAPELAND» συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας και την παροχή των υπηρεσιών μας προς αυτούς, ήτοι στα πλαίσια της εκτέλεσης συναφθείσας σύμβασης ή στα πλαίσια προπαρασκευαστικών ενεργειών πριν συναφθεί σύμβαση με κάποιον πελάτη μας.
 • Για σκοπούς δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα «https://www.vapeland.gr».
 • Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

7. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που συλλέγουμε τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει και μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεών μας όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

8. Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας/ χρήση των cookies

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και άνεση στην χρήση της Ιστοσελίδας και τη λειτουργία της e-commerce πλατφόρμας, χρησιμοποιούμε «cookies», μία τεχνολογία που χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς κωδικούς εγκαθιστά μια μικρή ποσότητα πληροφοριών στον υπολογιστή ενός χρήστη της Ιστοσελίδας, ώστε να καταστεί δυνατό για την Ιστοσελίδα να αναγνωρίσει τις μελλοντικές επισκέψεις του χρήστη χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή/συσκευή. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των cookies χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουμε ως προηγούμενο χρήστη της Ιστοσελίδας, για να προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα προτιμήσεις γλώσσας και νομίσματος και πληροφορίες για τη χρήση αυτής και να διευκολύνουμε την εμπειρία σας σε αυτήν.

 

9. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα επικαιροποιήσετε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε τον περιορισμό της εν λόγω επεξεργασίας εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος λόγος προβλεπόμενος από την εθνική ή/και κοινοτική νομοθεσία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, ώστε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει και να τα χρησιμοποιήσετε αλλού.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας.
 • Ανάκληση της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας δια της ιστοσελίδας της Αρχής στο σύνδεσμο «http://www.dpa.gr/».

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, την άσκηση των δικαιωμάτων σας καθώς και τις όποιες περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε email με το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

 

10. Διαβίβαση των δεδομένων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

11. Ασφάλεια δεδομένων

Η «VAPELAND» έχει λάβει κάθε πρόσφορο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη σύννομη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων σας από απώλεια ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Ενδεικτικά εφαρμόζουμε τα ακόλουθα μέτρα και διαδικασίες:

 • Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων
 • Η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.

Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

12. Ενημέρωση και τροποποίηση

Η «VAPELAND» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής.

 

 

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής 28-9-2018